top of page

ILARIA & EDOARDO

Ilaria i Edoardo, bessons. Bessons i tan diferents. Cada un amb la seva personalitat i amb la seva manera de descobrir-ho tot per primer cop. Aquesta manera atenta, curiosa, serena, màgica. Quina calma més immensa em van transmetre mentre provaven de tocar l'òptica de la càmera, intentant esbrinar què era, sense pors, i a quatre grapes. Gràcies per connectar-me amb la bellesa dels instants senzills i extraordinaris, que ho són quan els mirem amb temps i sensibilitat. 

----

Ilaria y Edoardo, gemelos. Gemelos y tan distintos. Cada uno con su personalidad y con su manera de descubrirlo todo por primera vez. Esta manera atenta, curiosa, serena, mágica. Qué calma tan inmensa me transmitieron mientras intentaban tocar la óptica de la cámara, intentando averiguar qué era, sin miedos, y a cuatro patas. Gracias por conectarme con la belleza de los instantes sencillos y extraordinarios, que lo son cuando los miramos con tiempo y sensibilidad.

bottom of page